Nagrywanie rozmów bez wiedzy i zgody rozmówcy

Zatrudniony w „B.” sp. z o.o. W.N. nagrał spotkanie z prezesem zarządu, podczas którego wręczono mu wypowiedzenie umowy o pracę. Nagrania dokonano bez wiedzy i zgody przedstawiciela pracodawcy. W trakcie postępowania przed sądem pracy, dowodząc że wypowiedzenie było bezzasadne, były pracownik przedstawił nagranie, jednak sąd nie uwzględnił go jako dowodu.

Zarówno „B.” sp. z o.o., jak i prezes jej zarządu pozwali W.N. o ochronę dóbr osobistych domagając się zniszczenia nagrania oraz publikacji przeprosin na stronie internetowej. Sądy I i II instancji oddaliły żądania powodów. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że powodom przysługuje odpowiednio: osobie fizycznej – prawo do prywatności, osobie prawnej – prawo do poufności rozmów i rokowań. Za dobro osobiste można również uznać tajemnicę komunikowania się. Sąd Najwyższy wskazał, że w Polsce przyjmuje się, iż ukradkowe nagrywanie kogoś, bez jego wiedzy i zgody, jest czynem nagannym. Takie zachowania nie mogą być chronione przez sąd. Jednocześnie SN wyjaśnił, że nie zawsze potajemne nagrywanie kogoś będzie naruszało prawo, np. w przypadku gdy osoba nagrywająca działała w uzasadnionym zamiarze ochrony dobra prawnego. Jednak sądy nie zbadały tego aspektu sprawy, przede wszystkim nie wyjaśniono jakie dobro miałoby być chronione i z jakiego powodu. Jeśli pozwany nie wykaże, że wykonał nagranie, ponieważ był w pracy np. dyskryminowany, wówczas należy stwierdzić naruszenie art. 23 KC.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności