Mniej kadrowych i księgowych

Ministerstwo Środowiska chce zreformować instytucje zajmujące się ochroną środowiska i przyrody. Chodzi o generalnego dyrektora ochrony środowiska (GDOŚ) oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ).

GDOŚ wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową. Z kolei RDOŚ działa przy pomocy regionalnych dyrekcji.

Każda z tych instytucji, a jest ich 16, jest również państwową jednostką budżetową. Oznacza to, że funkcjonuje w sumie 17 państwowych jednostek budżetowych zajmujących się problemami środowiska. Wymusza to zatrudnienie w każdej jednostce pracowników administracji, kadr oraz działu finansowego. Obecnie w GDOŚ i regionalnych dyrekcjach w administracji pracuje 209 pracowników, co stanowi 16 proc. ogółu zatrudnionych. W sumie bowiem pracuje w GDOŚ oraz regionalnych dyrekcjach 1260 osób.

Ministerstwo Środowiska uważa, że generuje to dodatkowe koszty funkcjonowania tych jednostek. Z tego m.in. powodu proponuje uproszczenie struktur organizacyjnych obsługujących GDOŚ i RDOŚ. Resort podkreśla jednocześnie w projekcie, że nie chce ich likwidować, tylko przekształcić w nową instytucję.

Do ich obsługi zostanie powołana jedna instytucja o charakterze jednostki budżetowej. Będzie to Dyrekcja Ochrony Środowiska (DOŚ). Pokieruje nią generalny dyrektor ochrony środowiska. W jej skład wejdą centrala i oddziały regionalne. Dzięki temu ma się zmniejszyć koszt obsługi finansowej i kadrowej.

W centrali zostaną skonsolidowane: kadry, finanse i administracja, zarządzanie majątkiem, inwestycje, remonty itp.

Statut nowej jednostki określi minister w formie rozporządzenia. W takiej samej formie ustali też terytorialny zasięg RDOŚ oraz liczbę ich siedzib.

—Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: konsultacje publiczne
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności