Lepiej ogłosić konkurs w prasie niż na Facebooku

Skarbówka wyjaśniła w interpretacji, jak rozliczyć firmowe konkursy w 2018 r., kiedy limit zwolnienia z podatku jednorazowej wygranej został podniesiony z 760 do 2000 zł.

Sprawa dotyczy spółki, która zajmuje się dystrybucją słodyczy. By wypromować swoje produkty, zleca agencjom marketingowym organizowanie akcji promocyjnych, w tym konkursów i loterii oraz sprzedaży premiowej, skierowanych głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niektóre są publikowane w mediach społecznościowych, jak np. Facebook. Ich cechą charakterystyczną jest element współzawodnictwa, a efektem wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród sponsorowanych przez spółkę. Wartość jednostkowa nagród jest każdorazowo określona w regulaminie. W poprzednich latach nie przekraczała 760 zł. W 2018 r. w związku ze zmianą ustawy o PIT limit został podniesiony do 2000 zł.

Spółka chciała potwierdzić, że nagrody do 2000 zł będą zwolnione z PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią, ale częściowo. Przypomniał, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.

W brzmieniu przepisu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. zwolnienie przysługuje wówczas, gdy jednorazowa wartość nagród nie przekracza 2000 zł. Zastosowanie zwolnienia zależy od rodzaju imprezy. Musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. W innych turniejach zwolnienie można zastosować pod warunkiem, że ich organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia „środki masowego przekazu". Zgodnie z encyklopedią PWN są to: prasa, radio, telewizja oraz tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, internet. W turniejach internetowych wymagana jest ogólnodostępność portali dla użytkowników internetu, czyli brak rejestracji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką, że wolne od PIT będą wygrane do 2000 zł w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu oraz tych ogłaszanych przez środki masowego przekazu. Tylko gdy wartość nagrody przekroczy 2000 zł, zwycięzca zapłaci 10 proc. daniny zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Inaczej będzie w innych konkursach opublikowanych w mediach społecznościowych, np. na Facebooku. Wówczas wygrana będzie stanowiła dla zwycięzców przychód z innych źródeł. Niezależnie od jej wartości zapłacą 10 proc. PIT.

Obowiązek pobrania daniny spoczywa na płatniku, czyli spółce, która wystawi także zwycięzcom PIT-8AR do końca stycznia następnego roku.

—mpa

numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011. 393.2017.2.AK1
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności