Kontrola następcza statutu spółdzielni przez sąd rejestrowy