Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie ma wyłączne prawo ustanawiania reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie