Kodeks urbanistyczno-budowlany – od 1.1.2018 r.

Kodeks, który w opinii resortu ma porządkować i upraszczać szeroko pojęte przepisy dotyczące kwestii budowlanych i planowania przestrzennego jest teraz na etapie nanoszenia poprawek zgłoszonych podczas, jak to nazwał minister, „pogłębionych konsultacji publicznych i międzyresortowych”, które zakończyły się pod koniec minionego roku. Nowa ustawa ma dotyczyć także sieci przesyłowych, czy obiektów przeciwpowodziowych.

Najwcześniej zdaniem Wiceministra zaczną funkcjonować te z przepisów, które będą dotyczyły ułatwień dla zwykłych obywateli. Jednym z głównych celów, jaki przyświeca resortowi podczas prac nad Kodeksem jest uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Jego autorzy chcą likwidacji konieczności dokonywania licznych formalności dla osób planujących realizację najprostszych obiektów.

Kolejną ideą, którą ma realizować nowa ustawa, jest przywrócenie dbałości o ład przestrzenny. W opinii resortu, dzięki zwiększeniu udziału społeczeństwa w procesach planistycznych, sytuacje, w których lokalizacja obiektów budowlanych stoi w sprzeczności z interesem lokalnej ludności, staną się rzadkością.

Według informacji podanych przez Wiceministra projekt Kodeksu za kilka miesięcy ma trafić pod obrady Rady Ministrów.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności