IPPP3/443-321/10-4/KG/SM – Interpretacja indywidualna z dnia 30-06-2010