IPPP1/443-391/10-4/AP – Interpretacja indywidualna z dnia 29-06-2010