IPPB2/415-282/10-2/MK – Interpretacja indywidualna z dnia 30-06-2010