Informacje o menedżerach też znajdą się w rejestrze