ILPP2/443-581/10-2/EWW – Interpretacja indywidualna z dnia 13-07-2010