III AUa 416/16 – wyrok SA Szczecin z dnia 02-03-2017