II SA/Lu 1233/16 – postanowienie WSA Lublin z dnia 14-06-2017