IBPP3/443-859/09/AB – Interpretacja indywidualna z dnia 17-02-2010