IBPP2/443-880/09/RSz – Interpretacja indywidualna z dnia 27-01-2010