IBPBI/2/423-566/10/PP – Interpretacja indywidualna z dnia 09-07-2010