IBPBI/2/423-396/10/BG – Interpretacja indywidualna z dnia 07-06-2010