I SA/Rz 28/16 – postanowienie WSA Rzeszów z dnia 29-05-2017