I SA/Łd 366/17 – postanowienie WSA Łódź z dnia 07-07-2017