I SAB/Wa 492/14 – wyrok WSA Warszawa z dnia 03-12-2014