I SA/Kr 930/17 – postanowienie WSA Kraków z dnia 25-01-2018