Gmina może wyłączać ze sprzedaży mieszkania przeznaczone do wykupu