Formularz Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy

Zakres badania

Zakres danych obejmuje informacje o liczbie pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia związanymi ze środowiskiem pracy (substancje chemiczne, w tym rakotwórcze, mutagenne, pyły przemysłowe, przemysłowe pyły zwłókniające, przemysłowe pyły rakotwórcze, inne pyły przemysłowe, hałas, wibracja, mikroklimat gorący i zimny, promieniowanie: jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone, pola elektromagnetyczne), związanymi z uciążliwością pracy, nadmiernym obciążeniem fizycznym, niedostatecznym oświetleniem stanowisk pracy oraz zagrożeniem czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

W sprawozdaniu tym przedstawia się również informacje o liczbie zlikwidowanych lub ograniczonych, a także ujawnionych zagrożeń; informacje o działaniach profilaktycznych i o ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także o zastosowaniu odpowiednich środków, np. technicznych, organizacyjnych i ochrony indywidualnej.

Wykazuje się tu również informacje o liczbie osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych (stany w dniach 31 lipca oraz 15 grudnia), takich jak posiłki profilaktyczne, napoje, inne środki odżywcze, dodatki pieniężne, skrócony czas pracy, dodatkowe urlopy i inne uprawnienia wynikające z pracy w szczególnych warunkach oraz kwoty ponoszonych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Termin

Sprawozdanie Z-10 sporządza się w formie elektronicznej raz w roku. Najbliższy termin to 15 stycznia z danymi za ubiegły rok.

Wzory, wytyczne i bieżące komunikaty sprawdź na PORTALU SPRAWOZDAWCZYM GUS
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności