Formularz Z-06. Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

Zakres danych

Zakres składników wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym za wykonaną pracę. Są to wszystkie wydatki ponoszone na zapłatę za wykonaną pracę niezależnie od źródeł ich finansowania (ze środków własnych lub refundowanych) oraz bez względu na podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba.

Jakich składników nie uwzględniamy w Z-06?

Do wynagrodzeń, który nie wykazujemy w tym sprawozdaniu, zaliczamy m.in.: zasiłków z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z ZFŚS, świadczeń bhp, ekwiwalentów za użyte narzędzia (również materiałów lub sprzętu), wypłat z tytułu podróży służbowych, świadczeń przyznanych pracownikowi przeniesionemu do pracy w innej miejscowości, jednorazowych pożyczek na zagospodarowanie, zasiłków na zagospodarowanie oraz zasiłków osiedleniowych, ryczałtów pieniężnych za używanie środków lokomocji niebędących własnością pracodawcy, wartości świadczeń wydawanych do spożycia, za które nie przysługuje ekwiwalent, wartości zakwaterowania i wyżywienia na kursach i szkoleniach i odpraw pośmiertnych.

Termin i forma

Sprawozdanie Z-06 sporządza się w formie elektronicznej raz w roku. Najbliższy termin to 18 stycznia 2013 r. z danymi za 2012 r. Dla pracodawców o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

Wzory, wytyczne i bieżące komunikaty sprawdź na PORTALU SPRAWOZDAWCZYM GUS
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności