Fiskus nie taki znów formalista

Takie wnioski wynikają z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wystąpił o nią właściciel salonu fryzjerskiego. Prowadzi go w wydzielonym pomieszczeniu w swoim domu. Otrzymuje jedną fakturę za paliwo gazowe zużyte łącznie w gospodarstwie domowym i w salonie. Dostawca nie podaje na niej numeru NIP odbiorcy.

Czy mimo to przedsiębiorca może odliczyć wykazany w fakturze podatek w części przypadającej na pomieszczenie, w którym prowadzi działalność gospodarczą? Twierdzi, że tak. Zakupy są bowiem wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (prowadzenia salonu fryzjerskiego). Zapewnia też, że pozostałe elementy faktury spełniają wymogi ustawy o VAT. Podane w niej dane są prawidłowe i pozwalają na określenie, kto jest nabywcą. Ponadto brak NIP odbiorcy na fakturze nie jest wymieniony jako przesłanka powodująca brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Skarbówka zgodziła się z tymi argumentami. Przypomniała, że faktura powinna zawierać m.in. dane dotyczące stron transakcji. Są to imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej. Te informacje mają znaczenie dowodowe. Najważniejsze jednak jest to, aby faktura odzwierciedlała prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nieprawidłowy przykładowo jest dokument wykazujący zdarzenie, które w ogóle nie zaistniało bądź miało inne rozmiary.

Zdaniem skarbówki niewpisanie NIP odbiorcy przy jednoczesnym prawidłowym podaniu jego danych osobowych i adresu jest wadą mniejszej wagi. Nie wyklucza możliwości prawidłowego określenia nabywcy towaru i nie ma znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego. Urząd powołał się też na art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, który mówi o tym, kiedy faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego. Nie ma tam nic o dokumentach, które nie zawierają NIP nabywcy.

Fiskus podkreślił, że opisany błąd powinien być skorygowany, jeśli jednak faktura potwierdza rzeczywistą transakcję, daje prawo do odliczenia.

numer interpretacji: 0112-KDIL1-1.401 2.189.2017.1.MJ
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności