Dzieci przebywające w domach dziecka oraz w pogotowiu opiekuńczym nie mogą korzystać z uprawnień Karty Dużej Rodziny