Dotowanie niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej