Dotacje celowe od gminy na ograniczenie niskiej emisji są wolne od podatku