Co jest przychodem przy najmie mieszkania?

Zawierając umowę z najemcą planował zapisać w niej, że lokator będzie musiał uiszczać na jego koncie sumę wynikającą z łącznego zestawienia kwoty czynszu (wynagrodzenia za najem), opłat administracyjnych (odprowadzanych zarządcy budynku z tytułu eksploatacji lokalu) oraz wynikających ze zużycia mediów (wody, prądu, gazu, itp.). Właściciel mieszkania planował samodzielnie zajmować się opłacaniem poszczególnych składowych umówionej kwoty na rzecz konkretnych odbiorców, tj. wspólnoty, dostawców mediów itd. Chciał jednak wiedzieć, od jakiej kwoty powinien zapłacić podatek związany z najmem i czy może to być wyłącznie wartość samego wynagrodzenia za najem (tj. czynszu bez kwot wynikających z eksploatacji lokalu). Mężczyzna zwrócił się ze stosownym pytaniem do fiskusa. W jego opinii taka możliwość jest dopuszczalna, a skarbówka powinna nie mieć wątpliwości, w jakiej wysokości jest umówione wynagrodzenie za najem (podstawa opodatkowania), bowiem ta kwota jest wyszczególniona w umowie zawartej z lokatorem.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając indywidualną interpretację podatkową zgodził się z powyższą opinią (DIT3.4011. 56.2018.1.AK). Organ podkreślił, że w omawianej sytuacji względem opłat wnoszonych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, czy dostawców mediów właściciel mieszkania jest jedynie pośrednikiem w ich przekazaniu. Środki te nie stanowią przychodu podatnika, zatem naliczanie podatku w związku z tymi kwotami byłoby bezzasadne.

Fiskus zgodził się także z podatnikiem co do tego, że w kwestii naliczania daniny nie ma znaczenia, czy lokator zapłaci wszystkie składowe wynikające z umowy w jednym przelewie skierowanym do właściciela mieszkania, czy też rozbije je na poszczególne – celowe opłaty. To kwestia wtórna, która nie będzie miała wpływu na wysokość przychodu uzyskiwanego z najmu. Ten jest bowiem niezmienny i określa go zapis w umowie.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności