Chcieli sprawdzić, czy bar nie truje

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że właściciel baru musi zapłacić karę w wysokości 5 tys. zł. Nie pomogło tłumaczenie, że musiał zawieźć pracownika do szpitala, dlatego nie było go w barze, choć wiedział o kontroli.

Szefa nie ma

W jednym z nadmorskich barów sanepid chciał przeprowadzić kontrolę. O terminie zawiadomił jego właściciela Zygmunta Z. (dane zmienione). Kiedy inspektor zjawił się na miejscu, pracownica baru nie chciała go wpuścić do środka. Po wezwaniu policji w obecności funkcjonariuszy tylko oświadczyła, że ona nie ma prawa wpuścić pracowników sanepidu w celu przeprowadzania kontroli, bo na miejscu nie ma właściciela.

Z tego powodu zachodniopomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wymierzył karę Zygmuntowi Z. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje bowiem, że pracownikom sanepidu w związku z przeprowadzeniem urzędowych kontroli przysługuje prawo m.in. wstępu do pomieszczeń zakładu o każdej porze oraz przeglądania ksiąg i innych dokumentów kontrolowanego zakładu (art. 76 tej ustawy).

Zygmunt Z. odwołał się do głównego inspektora sanitarnego, ale ten uznał, że wojewódzki inspektor miał prawo wymierzyć karę. Wówczas Zygmunt Z. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W skardze wyjaśnił, że musiał pomóc pracownikowi i zawieźć go do szpitala. Dlatego nie było go w barze, kiedy pojawili się kontrolujący. Wiedzieli jednak, że go nie będzie, bo powiadomił o tym sanepid.

WSA uznał jednak, że to nie jest wystarczające usprawiedliwienie.

Prawo trzeba znać

Zdaniem WSA znajomość procedur kontrolnych przy produkcji i sprzedaży środków spożywczych należy do podstawowych warunków prowadzenia działalności gastronomicznej. Tryb przeprowadzania urzędowych kontroli wynika natomiast z art. 80 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem kontroli dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Gdyby nie było ani jednej, ani drugiej, sanepid może przeprowadzić czynności kontrolne w obecności innego pracownika lub w obecności świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu.

WSA podkreślił, że brak zgody Zygmunta Z. nie stanowił wprawdzie sam w sobie przeszkody do przeprowadzenia kontroli, niemniej odmowa pracownika, mimo udziału funkcjonariuszy policji, uniemożliwiała skontrolowanie baru w pełnym zakresie, tj. przeglądania całej dokumentacji czy kontroli pomieszczeń, które pod nieobecność właściciela były zamknięte.

Według WSA sanepid miał prawo nałożyć karę. Jej wysokość również była prawidłowa. Uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności zagrożone jest karą trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez prezesa GUS. Wymierzając ją, organ uwzględnił zarówno umyślne działanie skarżącego, wysoki stopień zagrożenia, jak i dotychczasową działalność na rynku spożywczym.

Zygmunt Z. odwołał się do NSA, a ten oddalił skargę. Według niego WSA wydał wyrok prawidłowo.

sygnatura akt: II OSK 1667/14
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności