Zmiana czasu z letniego na zimowy. Konsekwencje dla pracodawcy

Zmiana czasu z letniego na zimowy w 2020 roku nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. O czym powinni pamiętać pracodawcy?

Czytaj więcej

Branża recyklingu: kto zapłaci za plastic tax

Przedsiębiorcy, zajmujący się przetwarzaniem odpadów apelują o wprowadzenie efektywnego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP). Branża recyklingu przeżywa bardzo trudne chwile – aż 30 proc. podmiotów zakończyło działalność po wprowadzeniu nowych wymogów w ustawie o odpadach.

Czytaj więcej

Możliwość odliczenia VAT w razie trwania upadłości lub postępowania likwidacyjnego dłużnika – ważne orzeczenie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że wierzyciel może odzyskać VAT także w razie upadłości dłużnika, jak też w trakcie trwania u niego postępowania likwidacyjnego.

Czytaj więcej

PFR: Restrukturyzacja nie oznacza utraty wsparcia

Przedsiębiorcy martwią się, że w przypadku ewentualnych przekształceń i połączeń spółek może dojść do utraty prawa do finansowania z PFR. Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia w tej sprawie.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia dotyczący wniosku o stwierdzenie prowadzenia działalności sektorowej na rynku konkurencyjnym do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 394 ust. 4 PZP, tj. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (wersja z 13.10.2020 r.). Jest on odzwierciedleniem art. 35 dyrektywy 2014/25/UE.

Czytaj więcej

35 milionów euro kary dla HiM za inwigilację pracowników

Mimo że RODO wprost przewiduje, że administracyjna kara pieniężna, która grozi za naruszenie kluczowych przepisów RODO może sięgać 20 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa nawet 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu, to kary przekraczające ten magiczny pułap 20 milionów zawsze szokują. Od maja 2018 roku zostało ich nałożonych w sumie cztery, kolejno na: […]

Czytaj więcej

Do 31 października 2020 r. należy przesłać do ZUS dokumenty rozliczeniowe aby uzyskać zwolnienie ze składek w ramach tarczy 5.0

Aby skorzystać z gwarantowanego tarczą branżową zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. trzeba do 31 października 2020 r. przesłać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Czytaj więcej

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z przepisów antykryzysowych a zwolnienie z CIT

Środki otrzymane z FGŚP na podstawie przepisów antykryzysowych, jako dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, nie korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego działalności w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Czytaj więcej

Darowizny na walkę z koronawirusem od października nie korzystają z preferencji

Firmy zainteresowane udzieleniem pomocy w walce z koronawirusem w formie darowizny muszą pamiętać, że darowizny przekazane w październiku będą musiały zostać rozliczone na zasadach ogólnych. Preferencyjne zasady rozliczenia ulgi na darowizny przeznaczone na walkę z pandemią koronawirusa dotyczą bowiem jedynie darowizn przekazanych do 30 września br.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia o informacji o ofertach do nowego PZP

W toku prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia do art. 81 ust. 2 PZP, tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP (wersja z 13.10.2020 r.). Zakres projektowanej regulacji nie jest obecnie regulowany żadnym aktem prawnym, upoważnienie do wydania rozporządzenia […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych