Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie z odliczeniem VAT