Branże pracują już nad kodeksami dobrych praktyk

Nowe unijne przepisy w tej dziedzinie, tzw. RODO, zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r. Przedstawiciele branż bankowej, internetowej, medycznej oraz biobankowej (zbierającej ludzki materiał biologiczny do badań naukowych) już pracują nad własnymi kodeksami. Aby ułatwić im przygotowanie kodeksów na nowych zasadach, generalny inspektor ochrony danych osobowych zorganizował warsztaty.

– Po wejściu w życie RODO kodeksy postępowania będą miały większe znaczenie – podkreślił Piotr Drobek z biura GIODO.

Zgodnie z założeniami reformy mają one ułatwić wdrażanie nowych regulacji, doprecyzować pojęcia i dostosować je do danej branży. Nie zastąpią jednak przepisów rozporządzenia. Istnienie i przestrzeganie kodeksu będzie też miało znaczenie przy określaniu wysokości kary.

Zmienią się także kryteria zatwierdzania ich przez organ kontrolny (na poziomie krajowym bądź europejskim). Dotychczas była to samoregulacja branży, opiniowana przez GIODO na etapie prac przygotowawczych. Od maja organ będzie zatwierdzał gotowy projekt kodeksu przygotowany przez zrzeszenia lub inne organizacje reprezentujące administratorów danych. Urząd akredytuje też podmioty uprawnione do monitorowania przestrzegania kodeksu. Nie wiadomo jeszcze, czy będą one publiczne czy prywatne, ale na pewno nie mogą mieć konfliktu interesów.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności