Bezpieczna obsługa statku

Dyrektor urzędu morskiego ustalając skład załogi statku, powinien uwzględnić:

 • wielkość statku i jego typ,
 • liczbę, moc i typ jednostek napędu głównego oraz mechanizmów pomocniczych,
 • poziom automatyzacji statku,
 • konstrukcję statku i jego wyposażenie,
 • metody zapewnienia utrzymania eksploatacyjnego statku,
 • rodzaj przewożonego ładunku,
 • częstotliwość zawinięć do portów,
 • długość i rodzaj prawdopodobnych rejsów,
 • dopuszczalną liczbę osób, jaką statek może przewozić,
 • rejon, w którym statek będzie uprawiał żeglugę,
 • kwalifikacje załogi niezbędne do obsługi statku oraz wymagania związane z ćwiczeniami i szkoleniami załogi przeprowadzanymi na statku,
 • wsparcie zapewnione z lądu przez armatora w zakresie eksploatacji,
 • plan ochrony statku sporządzony przez armatora zgodnie z ustawą z 4.9.2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. Nr 171, poz. 1055, ze zm.).
Ważne
Certyfikaty bezpiecznej obsługi statku wydane zgodnie z wzorami określonymi w poprzednich przepisach powinny zostać wymienione na zgodne z wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia do 9.11.2017 r.

Zobacz: rozporządzenie z 9.12.2015 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie bezpiecznej obsługi statku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2104).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności