Bez uchwały rady gminy nie będzie dochodów z opłat lokalnych!