Automaty z słodyczami w szkole tylko do 31.8.2015 r.