Formy wsparcia dla przedsiębiorców były tematem posiedzenia Rady Rynku Pracy

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czytaj więcej

Od dziś obowiązują przepisy Tarczy branżowej dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysową tarczę branżowej. Przepisy ustawy wchodzą w życie od 19 grudnia 12.2020 roku.

Czytaj więcej

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2021 roku

Normy szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej są ustalane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Ceny te wzrosły w 2019 r. o 9,6% względem 2018 r., więc normy również zostały podwyższone.

Czytaj więcej

Czasowe stosowanie stawki VAT 0% do dostawy, nabycia i importu testów diagnostycznych i szczepionek na COVID-19

Przygotowane zmiany przez Ministerstwo Finansów w zakresie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych dotyczą czasowego stosowania stawki VAT 0% do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz szczepionek ochronnych przeciwko tej chorobie.

Czytaj więcej

W 2021 r. nadal będzie możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za sprzedaż alkoholu

Na stronie internetowej www.sejm.gov.pl pojawił się niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 828, druk nr 828-A). Projekt przewiduje wiele zmian dotyczących różnych sfer życia publicznego. Jedna z proponowanych regulacji może […]

Czytaj więcej

Korekta odpisu na zfśs na koniec roku. Wpływ przepisów antycovidowych

Obowiązkiem pracodawcy jest naliczanie i rozliczanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pochodzących z corocznego odpisu podstawowego i zwiększeń na ten fundusz. Odpis ten tworzony jest na podstawie szacunkowych danych o przeciętnym zatrudnieniu, a następnie korygowany w końcu roku w oparciu o dane faktyczne.

Czytaj więcej

PIP zapowiada: w przyszłym roku 52 tys. kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plany na 2021 rok. Sprawdzane będą głównie rozwiązania służące zwalczaniu pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych

Przygotowano zmianę rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1 i 1a PDOFizU.

Czytaj więcej

PARP: Rusza nowy program wsparcia na badania i rozwój dla MŚP

Do podziału w ramach konkursu „Badania na rynek” jest 500 mln złotych. O pieniądze mogą się starać firmy z sektora MŚP. Wnioski będzie można składać od 13.1.2021 r.

Czytaj więcej

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość, gwarantowana ustawowo, zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na dany rok.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności