PKWiU, Dział 29. Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Czytaj więcej

IBPBI/2/423-1106/09/MO – Interpretacja indywidualna z dnia 15-12-2009

Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (na nabycie drobnego poczęstunku, kawy w salonie) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?

Czytaj więcej

IBPBI/2/423-1107/09/PC – Interpretacja indywidualna z dnia 15-12-2009

Interpretacja indywidualna z dnia 15-12-2009

Czytaj więcej

ILPB1/415-949/09-2/AK – Interpretacja indywidualna z dnia 25-11-2009

Czy wartość kary umownej z tytułu braku realizacji umowy może zostać zaliczona do kosztów podatkowych

Czytaj więcej

IPPB1/415-670/09-5/MT – Interpretacja indywidualna z dnia 24-11-2009

Czy w związku z powstałą nadpłatą Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć ją z przyszłych opłat podatkowych w związku z tym, że umowa najmu trwa nadal i cały czas odprowadzany jest podatek?

Czytaj więcej

IBPP1/443-875/09/ES – Interpretacja indywidualna z dnia 31-08-2009

Interpretacja indywidualna z dnia 31-08-2009

Czytaj więcej

I OW 6/09 – postanowienie NSA (N) z dnia 14-05-2009

Czytaj więcej

II OSK 1475/07 – wyrok NSA (N) z dnia 26-11-2008

Art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.) określa stronę postępowania „o wydanie pozwolenia”, ale już w innych postępowaniach, które nie zmierzają do „wydania zezwole…

Czytaj więcej

II PZP 10/08 – wyrok SN – Izba Pracy z dnia 15-10-2008

Utrata przez uprawnionego prawa do nieodpłatnego nabycia akcji (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), wskutek naruszenia przez Skarb Państwa o…

Czytaj więcej

ITPP3/443-44A/07/WW – Interpretacja indywidualna z dnia 09-11-2007

VAT, a budowa świetlic wiejskich

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności