IPPB4/415-864/09-2/JS – Interpretacja indywidualna z dnia 09-03-2010

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bonifikaty udzielonej przez spółdzielnię na zakup lokalu zakładowego

Czytaj więcej

ITPP2/443-5/10/AJ – Interpretacja indywidualna z dnia 25-02-2010

W jaki sposób należy uwzględnić sprzedaż usług budowlanych świadczonych poza granicami kraju w deklaracji VAT-7 w Polsce?

Czytaj więcej

ITPB1/415-958/09/HD – Interpretacja indywidualna z dnia 24-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 24-02-2010

Czytaj więcej

IBPP4/443-1664/09/EJ – Interpretacja indywidualna z dnia 22-02-2010

Brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „…”

Czytaj więcej

IPPP1/443-1286/09-2/AW – Interpretacja indywidualna z dnia 18-02-2010

Opodatkowanie odsprzedaży usług ubezpieczeniowych w związku z zawartą umową leasingu

Czytaj więcej

IBPP3/443-909/09/AB – Interpretacja indywidualna z dnia 17-02-2010

Opodatkowanie zaległych opłat za zajmowany lokal mieszkalny

Czytaj więcej

IBPP3/443-859/09/AB – Interpretacja indywidualna z dnia 17-02-2010

Opodatkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego przez gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie eksmitowanej

Czytaj więcej

IPPB1/415-961/09-2/RS – Interpretacja indywidualna z dnia 17-02-2010

Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania

Czytaj więcej

ITPP2/443-967/09/AW – Interpretacja indywidualna z dnia 10-02-2010

Możliwość wystawienia faktur korygujących, zmniejszających podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, w związku z zawarciem ugody sądowej z dłużnikiem

Czytaj więcej

IPPB5/423-717/09-2/PS – Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Interpretacja indywidualna z dnia 09-02-2010

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych