VI edycja Konferencji Kadry i Płace 2020 – rewolucyjne zmiany

W dniach 19-20 marca 2020r. w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się już VI edycja Konferencji Kadry i Płace 2020 – rewolucyjne zmiany, organizowana przez Russell Bedford Akademia. Patronat nad Konferencją objęło Wydawnictwo C.H.Beck i Legalis Księgowość Kadry Biznes. Tegoroczna konferencja poświęcona będzie przeglądowi aktualnych regulacji oraz planowanym zmianom przepisów kadrowo-płacowych. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich […]

Czytaj więcej

Dostosowanie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami do zmienionych przepisów ‒ możliwość uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku

5.3.2020 r. upływał termin złożenia wniosku o zmianę posiadanego ważnego zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zbieranie, przetwarzanie), wydanego przed 5.9.2018 r. Obowiązek złożenia wniosku o dostosowującą zmianę zezwolenia wynika z przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.; dalej: OdpadyUZm2018). Niekompletny wniosek, […]

Czytaj więcej

SN: Uchwałę podjętą w trybie obiegowym może uchylić sąd

Wszyscy członkowie wspólnoty muszą mieć zapewnione prawo głosowania nad uchwałami dotyczącymi wspólnoty. Jeśli to uprawnienie zostanie naruszone, to uchwały mogą być nieważne.

Czytaj więcej

500,000 funtów kary za ujawnienie danych ponad 9.5 miliona osób

Brytyjski organ nadzoru (ICO) poinformował o nałożeniu kary finansowej na linie lotnicze Cathay Pacific. Powodem zastosowania przez organ grzywny w wysokości 500,000 funtów było niezastosowanie zabezpieczeń umożliwiających ochronę danych osobowych klientów. W konsekwencji doprowadziło to do ujawnienia ponad 100 tys. danych mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz 9,5 miliona danych osób pochodzących z innych krajów.

Czytaj więcej

0112-KDIL3.4012.2.2020.1.LS – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją zadania

Czytaj więcej

0111-KDIB1-3.4010.540.2019.2.APO – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Czytaj więcej

0113-KDIPT2-2.4011.818.2019.2.KR – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

Czytaj więcej

0112-KDIL2-1.4011.113.2020.2.DJ – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Czytaj więcej

0112-KDIL1-1.4012.3.2020.1.HW – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem osobowym (koszty paliwa, koszty rat leasingowych, koszty napraw itp.)

Czytaj więcej

0112-KDIL2-1.4011.188.2020.1.KB – Interpretacja indywidualna z dnia 05-03-2020

Zwolnienie z art. 21 ust. 28 w przypadku sprzedaży gruntów rolnych przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych