Przedłużenie terminu do wpłaty podatku PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków

Od 29.6.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27.6.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1204). Przedłużono w nim okres płatności tego podatku do 31.12.2021 r.

Czytaj więcej

PIT zero – nowa ulga dla osób do 26 roku życia od 1.8.2019 r.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany dotyczą tzw. PIT zero dla młodych, polegającego na likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do ukończenia 26 roku życia. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1.8.2019 r., […]

Czytaj więcej

Iuscase – nowy program dla kancelarii prawnej

Od lipca w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck znajduje się pierwszy program do zarządzania kancelarią prawną zintegrowany z portalami informacyjnymi sądów powszechnych.   Iuscase to nowoczesny program do organizacji pracy zespołu prawnego. Jego celem jest podnoszenie efektywności oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa kancelarii. Jest dostępny na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, niezależnie od wielkości ekranu i systemu […]

Czytaj więcej

Przesunięcie na 1.1.2021 r. obowiązku elektronizacji zamówień do progów unijnych

Sejm uchwalił 4.7.2019 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr 3475), w którym w art. 11 dokonuje się zmiany przepisów ZmZamPublU16.

Czytaj więcej

Programy i projekty w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Już obowiązuje! Od 29.6.2019 r. mamy nowe rozporządzenie w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, precyzujące rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w określonych obszarach.

Czytaj więcej

Nowy wzór pomocniczy świadectwa pracy

Z dniem 29.6.2019 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MRPiPS w sprawie świadectwa pracy, w wyniku której zmieniono wzór pomocniczy świadectwa pracy. Od kiedy należy stosować ten nowy wzór? Czy po zmianie w zakresie art. 221 KP w świadectwach wydawanych po 4.5.2019 r. należało nie podawać już imion rodziców, czy dopiero po obecnej zmianie?

Czytaj więcej

Elektroniczne przesyłanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

Od 1.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje

Czytaj więcej

Zmiana we wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Od 1.7.2019 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Czytaj więcej

Przekazywanie skargi do sądu administracyjnego

Obowiązują już przepisy rozporządzenia dotyczącego przekazywania dokumentacji skargowej do sądu administracyjnego. Rozporządzenie odnosi się do dokumentów sporządzanych w postaci papierowej oraz w elektronicznej.

Czytaj więcej

Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Od 2.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych