Zmiana w finansach publicznych

Z dniem 1.1.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500). Nowelizacja mimo niewielkich rozmiarów ma charakter jakościowy, dotykając najistotniejszych konstrukcji mających znaczenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jej wieloletniej prognozy finansowej.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.). największe zmiany dotyczą wielkości bonifikaty.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Założenia planowanych zmian przedstawiam poniżej.

Czytaj więcej

Dokumenty publiczne

Dnia 12.7.2019 r. wejdzie w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wynika z niej m.in., że system bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmuje projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności dokumentów publicznych. Dotyczy to także m.in. inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem oraz podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych.

Czytaj więcej

Warstwa elektroniczna i inne zmiany w zakresie dowodów osobistych

Dnia 4.3.2019 r. wchodzi w życie większość ustawy nowelizującej przede wszystkim ustawę o dowodach osobistych. Nowelizacja dotyczy głównie warstwy elektronicznej dowodów osobistych.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w gminnym programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Procedowana nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt, oparta na projekcie poselskim posłów PIS zgłoszonym w 2017 r. i objętym autopoprawką ze stycznia 2019 r., po wejściu w życie zmieni m.in. zakres i tryb uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (dalej: Program). Nadal będzie to coroczne zadanie gminy wpisane do katalogu zadań własnych […]

Czytaj więcej

Przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy niskoemisyjne

11.2.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja m.in. ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która dotyczy m.in. programów i przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Czytaj więcej

Zmiany w podatku dochodowym w 2019  r.

Wprowadzane do porządku prawnego 1.1.2019 r. zmiany w zakresie podatków dochodowych, a zatem zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, mają charakter rozległych i wynikających z wielu przyjętych aktów prawnych.

Czytaj więcej

Kto decyduje o wszczęciu procedury legalizacyjnej?

Czy inwestor może samodzielnie zwrócić się do organów nadzoru budowlanego z wnioskiem o wszczęcie procedury legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej? Sprawa została rozstrzygnięta wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 2333/16).

Czytaj więcej

Kiedy gmina może zdecydować o odliczeniu podatku naliczonego?

Czy gmina może dokonać korekty wieloletniej w sytuacji, gdy nie odliczała podatku z faktur w trakcie budowy, a następnie inwestycję przekazała w nieodpłatne użytkowanie, czyli wykorzystywała obiekt do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł