Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Dnia 1.1.2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz). Środki na Fundusz będą pochodziły m.in. z różnego rodzaju składek obowiązkowych, m.in. z daniny solidarnościowej płaconej przez niektóre osoby fizyczne uzyskujące odpowiednio wysokie dochody. Istotną informacją jest, że wsparcie z Funduszu będą mogły uzyskać także jednostki samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej

Teleinformatyczna weryfikacja dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym

Od dnia 1.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące weryfikacji dokumentu w teleinformatycznym systemie obsługującym postępowanie komornicze.

Czytaj więcej

Urzędowy formularz skargi na czynności komornika

Od dnia 1.1.2019 r. obowiązuje wzór urzędowego formularza skargi na czynności komornika.

Czytaj więcej

Ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa w ramach działań upraszczających i uszczelniających system podatków dochodowych przewiduje m.in.: 1) podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych;(…)

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. na czym polegają zmiany – poniżej.

Czytaj więcej

Odebranie gruntu leśnego bez decyzji nacjonalizacyjnej może skutkować zasiedzeniem tego gruntu przez Skarb Państwa – postanowienie SN

Odebranie gruntu leśnego po wojnie dawnym właścicielom bez konkretnej podstawy prawnej i zajęcie go bez decyzji nacjonalizacyjnej przez jednostkę państwową może doprowadzić do zasiedzenia gruntu leśnego przez Skarb Państwa, jeżeli jednostka zarządzająca tym mieniem wykonywała obowiązki administracyjne właściwe dla lasów państwowych, np. sporządzała w pełnym zakresie plan urządzenia lasu (post. Sądu Najwyższego z 7.12.2018 r., […]

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem osoby fizycznej – istota i cel zarządu

Przedmiotem opracowania jest przybliżenie specyfiki i celu nowej instytucji zawartej w ustawie z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, dalej jako: ZarządSukcU), regulującej zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności […]

Czytaj więcej

Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego

Co się dzieje z postępowaniem wieczystoksięgowym w razie śmierci uczestnika?

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

Minister Inwestycji i Rozwoju w związku z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przygotował projekt ustawy nowelizującej, która min. zmienia także ustawę o własności lokali.

Czytaj więcej

Ciąg dalszy zmian w sposobie oceniania nauczycieli

W związku z mającym nastąpić uchyleniem przepisów będących podstawą obowiązywania od 1.9.2018 r. regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, resort edukacji przygotował projekt odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych