Praca zdalna lub łączona pozostanie standardem po pandemii

Blisko 90 % pracodawców chce zwiększyć możliwość pracy zdalnej po ustaniu pandemii. To nie tylko konieczność wymuszona bezpieczeństwem pracowników i ich oczekiwaniami, lecz także zmiana na lepsze.

Czytaj więcej

Rzecznik TSUE: użytkowanie wieczyste zamieniane na własność podlega VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność stanowi dostawę towarów w rozumieniu dyrektywy VAT – twierdzi rzecznik generalna Juliane Kokott w rekomendacji dla TSUE.

Czytaj więcej

Gmina sprzedająca karty mieszkańca nie jest podatnikiem VAT

Karty uprawniające do lokalnych zniżek mieszkańców poszczególnych gmin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – orzekł NSA w wyroku z 8.9.2020 r. (I FSK 1120/18).

Czytaj więcej

Cyfryzacja podczas pandemii

Komunikat MC: Tylko w tym roku 3 352 227 Polaków założyło profil zaufany (PZ). To 42% wszystkich aktywnych PZtów. Ostatnie miesiące to jednak nie tylko rosnące zainteresowanie e-administracją, ale i nowe e-usługi, aplikacje oraz inne działania odpowiadające na cyfrowe potrzeby Polaków.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia dotyczący komunikacji elektronicznej według PZP

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt aktu wykonawczego do art. 70 PZP tj. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Czytaj więcej

Przedłużone terminy do składania informacji o cenach TPR

Przedłużone zostały terminy do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w ramach wprowadzonych zmian tzw. Tarczą 4.0.

Czytaj więcej

O wsparciu dla przedsiębiorców w czasie pandemii i jego efektach

Sama tarcza antykryzysowa to już 47,4 mld zł. Dofinansowanie do wynagrodzeń to 16,3 mld zł na ochronę 3,8 mln pracowników. Z kolei pożyczki dla mikroprzedsiębiorców – 9,2 mld zł w ramach 1,85 mln pożyczek.

Czytaj więcej

Opodatkowanie struktur hybrydowych od 1.1.2021 r.

Od 1.1.2021 r. zaczną obowiązywać w podatku dochodowym od osób prawnych przepisy dotyczące opodatkowania struktur hybrydowych. W przypadku spółek należących do międzynarodowych struktur kapitałowych konieczne więc będzie uwzględnienie przepisów dotyczących rozbieżności hybrydowych.

Czytaj więcej

Konferencja Kadry i płace 2021

Zachęcamy do udziału w Konferencji Kadry i płace 2021 – zmiany przepisów, problemy bieżące, nowe wyzwania dla działów personalnych orgaznizowanej przez CWPP, nad którą patronat medialny objęło Wydawnictwo C.H.Beck. Zdarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że zaszło wiele zmian w obszarze pracy działów kadrowo-płacowych. Pojawiło się wiele zmian w przepisach uchwalanych w kolejnych odsłonach „tarcz antykryzysowych”, niektóre z […]

Czytaj więcej

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla obdarowanych lub spadkobierców przebywających w rodzinie zastępczej

Sejm uchwalił ustawę z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zmiana przewiduje zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dla obdarowanych lub spadkobierców przebywających w rodzinie zastępczej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkodawcą była osoba tworząca rodzinę zastępczą lub prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności