Dodatek stażowy zostanie wyłączony z minimalnej płacy

Ustalając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla konkretnego pracownika, trzeba będzie pominąć dodatek za staż pracy. Tak ma być od 1 stycznia 2020 r. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który po przyjęciu przez rząd trafił do Sejmu.

Czytaj więcej

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Od 16.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące m.in. substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także warunków wprowadzania do wód lub ziemi ścieków.

Czytaj więcej

Objaśnienia podatkowe MF w zakresie cen transferowych

Ministerstwo finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31.12.2018 r.

Czytaj więcej

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających odprowadzanych w ściekach przemysłowych

Od 13.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, jakie mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Czytaj więcej

Nowe agencje zatrudnienia wspomaganego

Gmina, powiat i organizacja pozarządowa statutowo zajmująca się osobami niepełnosprawnymi – to podmioty, które będą mogły tworzyć agencje zatrudnienia wspomaganego. Celem jest praca dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Wprowadzenie przepisów podwyższających akcyzę bez stosownego okresu na wejście ustawy są niezgodne z Konstytucją

Zmieniony przepis art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w zakresie, w jakim odnosi się do obowiązków podatkowych powstałych przed 15.9.2005 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 i art. 84 Konstytucji RP.

Czytaj więcej

Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e PDOPrU

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27.6.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1203), przedłużono do 31.12.2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26e ust. 2e PDOPrU.

Czytaj więcej

Świadectwo pracy – porównanie wzorów obowiązujących przed i po 29.6.2019 r.

Z dniem 29.6.2019 r. nastąpiła zmiana pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Jej głównym celem było dostosowanie zakresu danych pracownika do zmiany art. 221 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) dokonanej nowelizacją Kodeksu pracy z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. […]

Czytaj więcej

Stypendium stażowe dla uczniów w ramach projektu a zwolnienie od podatku

Czy otrzymane przez uczniów, w ramach realizowanego projektu, stypendium stażowe można objąć przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego?

Czytaj więcej

Nowa deklaracja podatkowa CIT-14

Od 29.6.2019 r. obowiązuje rozporządzeniem Ministra Finansów z 7.6.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1107).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych