Od 1.7.2020 r. będą obowiązywać zmiany w VAT w zakresie procedury magazynu typu call-off i transakcji łańcuchowych oraz w zakresie schematów podatkowych

Nowelizacja wprowadzająca nowe przepisy będzie obowiązywać od 1.7.2020 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących struktur hybrydowych.

Czytaj więcej

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosku o zwolnienie ze składek ZUS

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej, powinni najpóźniej dzisiaj złożyć wniosek ich o umorzenie.

Czytaj więcej

Dobiegają końca prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zaktualizowany wykaz prac legislacyjnych Ministra Klimatu wskazuje, że w III kw. 2020 r. zakończą się prace nad szczegółowymi wymaganiami dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie wydawane na podst. art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z 14.12.2012 r. odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) ma na celu ustanowienie jednolitych wymagań dla magazynowania określonych […]

Czytaj więcej

Rzeczy, których amerykańskie firmy mogą nauczyć się z RODO

Ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wywarło znaczący wpływ na postrzeganie prawa do prywatności i przyczyniło się do powstawania podobnych aktów normatywnych w skali globalnej. Niektóre zapisy rozporządzenia zostały zaimplementowane także w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej

MF: Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach złóż online

Ministerstwo Finansów przypomina, że wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości można złożyć przez internet. Taki dokument wymagany jest przez banki przy staraniach o kredyt. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także np. sklepy przy zakupach na raty.

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12.7.2020 r.

Ustawa z 19.6.2020 r., tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24.6.2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25.5.2020 r.

Czytaj więcej

Nowe ramy prawne dla postępowań w sprawie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko w relacjach polsko-niemieckich

8.7.2020 r. wejdzie w życie ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg 10.10.2018 r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 1083). Tym samym Parlament wyraził zgodę na dokonanie […]

Czytaj więcej

Gmina jako podatnik VAT – nowa interpretacja resortu finansów

Nie wszystkie czynności wykonywane przez samorząd podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019. Ważne jest, czy czynności te posiadają charakter działalności gospodarczej oraz czy występują przesłanki zwalniające wymienione w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Czytaj więcej

Strona w postępowaniu w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania lub składowania w świetle orzeczenia WSA

Kto ma status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania i składowania – najnowsze orzeczenie WSA.

Czytaj więcej

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce

Wprowadzone przepisami prawa rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 i zwalczające wywołaną nim chorobę odnosiły się także do rynku pracy. Wśród nich było m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych