Nowelizacja ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

Dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1.10.2019 r. obowiązuje część zmian, dotycząca stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodów, w okresie od października do końca grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podatek dochodowy rozlicza się według dwóch stawek. Cześć zmian dotycząca skali podatkowej i kosztów podatkowych wejdzie w życie od 1.1.2020 r. i dotyczy przychodów […]

Czytaj więcej

Zgłoszenia przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Od 1.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Czytaj więcej

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowe rozporządzenie od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące rekrutacji do szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11.9.2019 r. pod pozycją 1737 opublikowano rozporządzenie MEN z 21.8.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które z dniem 1.1.2020 r. zastąpi rozporządzenie MEN z 16.3.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek […]

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna to 2600 zł brutto

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku będzie odczuwalna nie tylko z powodu jej wzrostu o 350 zł, lecz też ze względu na zmiany podatkowe. Znacząco pójdą również w górę inne świadczenia, zależne od tej kwoty.

Czytaj więcej

Zmiany przepisów w zakresie warunków prowadzenia polowania

Od 20.9.2019 r. obowiązuje nowelizacja wprowadzająca zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków polowania.

Czytaj więcej

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

11.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, albo potencjalnie, oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Zmiana zakresu opinii z badania technicznego automatu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych. Projektowana zmiana polega na zmianie zakresu opinii z badania technicznego automatu.

Czytaj więcej

Nowy wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego

Ministerstwo Finansów przygotowuje dwa rozporządzenia: w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i drugie w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych