Obowiązek deratyzacji a nieważność regulaminu utrzymania czystości i porządku

Czy wadliwa regulacja części regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie powoduje nieważność całego regulaminu?

Czytaj więcej

Spółdzielnia mieszkaniowa może kwestionować ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy można zakwestionować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego choć nie dotyczy on właściciela nieruchomości?

Czytaj więcej

Zezwolenia na transport tylko dla osób z dobrą reputacją

Czy po wyroku karnym przewoźnik dalej może świadczyć usługi transportu osób?

Czytaj więcej

I SA/Sz 1512/13 – postanowienie WSA Szczecin z dnia 16-12-2016

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Łączenie zamówień różnego rodzaju

Penalizacją objęto łączenie zamówień różnych rodzajów, co jest nowością w systemie zamówień publicznych, albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Dopłaty do taryf nie będą podlegały VAT. To czynność wewnętrzna gminy

Scentralizowany model rozliczeń podatku od towarów i usług powoduje, że jakiekolwiek świadczenia między gminą a jej zakładami budżetowymi (bądź zakładami budżetowymi) powodują, że stają się one rozliczeniami wewnętrznymi, niepodlegającymi VAT – tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (2461-IBPP3.4512.528.2016.1.MD).

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych

Wzmocnienie uprawnień RIO w celu zapobiegania nadmiernemu zadłużaniu się jednostek samorządowych to jeden z głównych celów przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Czytaj więcej

Zawierania oraz zmiany umów ramowych

Penalizacja czynności zamawiającego w zakresie zawierania oraz zmiany umów ramowych, a także udzielania umów na podstawie umowy ramowej.

Czytaj więcej

Centralizacja rozliczeń VAT

Orzeczenie TSUE z 29.9.2015 r. (C-276/14 w sprawie gminy Wrocław) zmieniło uwarunkowania prawno-podatkowe, w których funkcjonowały jednostki samorządu terytorialnego (JST). W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że jednostki organizacyjne, utworzone przez JST, tj. jednostki i zakłady budżetowe, nie powinny być traktowane jako podatnicy VAT; podatnikami są zaś JST.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych