Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych od 1.1.2017 r.

Niektóre usługi budowlane, które zostaną wykonane od 1.1.2017 r. będą rozliczane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Usługobiorca, a nie usługodawca, będzie zobowiązany do rozliczenia VAT należnego z tytułu wykonanej usługi, kiedy usługodawca będzie podwykonawcą.

Czytaj więcej

1462-IPPP3.4512.727.2016.2.IG – Interpretacja indywidualna z dnia 23-12-2016

Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy przez rolnika ryczałtowego działek budowlanych

Czytaj więcej

0461-ITPB2.4511.876.2016.1.BK – Interpretacja indywidualna z dnia 23-12-2016

Zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń przyznane emerytom lub rencistom przez były zakład pracy

Czytaj więcej

1462-IPPP3.4512.658.2016.2.IG – Interpretacja indywidualna z dnia 22-12-2016

Interpretacja indywidualna z dnia 22-12-2016

Czytaj więcej

046-ITPB4.4511.748.2016.2.MS – Interpretacja indywidualna z dnia 22-12-2016

Interpretacja indywidualna z dnia 22-12-2016

Czytaj więcej

Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska

30.12.2106 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).

Czytaj więcej

II Ca 1461/16 – wyrok SO Szczecin z dnia 22-12-2016

1. Wykładania art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych powinna uwzględniać zasadniczy cel ustawy, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wymaganiom zamawiającego opisanym w specyfikacji …

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej

Spośród licznych zmian w przepisach wprowadzanych ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948); dalej: PWKASU, są też dotyczące oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowych funkcjonariuszy. Zmiany wejdą w życie 1.3.2017 r.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów o publicznym transporcie zbiorowym

W jaki sposób Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje prace nad przepisami o publicznym transporcie zbiorowym?

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów dotycząca wydobycia węgla kamiennego

Co zmieni się w funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych