Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Dnia 1.1.2015 r. weszły w życie kolejne zmiany do ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzające uproszczenia kontrolne na kilku obszarach.

Czytaj więcej

Nowe zeznania podatkowe dla osób fizycznych za 2014 r.

Od 1.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27.11.2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1674).Od 1.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 27.11.2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w […]

Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla księgowych

Od 19.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616).

Czytaj więcej

Deklaracje i informacje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.1.2015 r.

Od 1.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 17.11.2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1634).

Czytaj więcej

Zgłoszenia składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1.12.2014 r.

Od 1.12.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. z 2014 r. poz. 1665).

Czytaj więcej

Zalecenia UZP i PIIiT dotyczące oceny wydajności zamawianych zestawów komputerowych

Rozwój technologii w branży informatycznej od czasu opublikowania ,,Rekomendacji Prezesa UZP w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych”, miał znaczący wpływ m.in. na aktualizację powołanych w ich treści wybranych testów aplikacyjnych oraz dodatkowo doprowadził do stworzenia nowych rozwiązań w tym zakresie.

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnianego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Od 23.1.2015 r. będzie obowiązywała nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemców zatrudnianych przez polskich pracodawców w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Czytaj więcej

Firmy i pracownicy, poszkodowani zakazem wwozu towarów i usług za granicę uzyskają pomoc od państwa

Dnia 1.2.2015 r. wejdą w życie zmienione przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, które umożliwiają uzyskanie pomocy finansowej na wypłatę świadczeń dla pracowników przez firmy, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów na terytoria innych krajów.

Czytaj więcej

Kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Obowiązująca od początku roku ustawa z 9.5.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768) uchyliła m.in. przepisy o wykonywaniu czynności na stanowiskach: zwrotniczy, mostowniczy i dróżnik obchodowy oraz dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra, manewrowy metra, monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra, monter urządzeń zdalnego […]

Czytaj więcej

Ocena zdolności do służby w straży ochrony kolei

Dnia 23.1.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 12.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (publikacja w Dzienniku Ustaw 8.1.2015 r.).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych