Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja sald) przeprowadza się […]

Czytaj więcej

Tablica ostrzegawcza w gminie o polowaniu zbiorowym

15.10.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór i zasady używania tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne – zmiany

Rozszerzono krąg osób, których wynagrodzenie ma być ustalane na podstawie przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Doprecyzowano termin na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz skrócono termin wejścia w życie przepisów dotyczących planu działania systemu Państwowe […]

Czytaj więcej

Przyznawanie środków na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnych

Od 1.10.2018 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące przyznawania środków na podęcie działalności na zasadach przewidzianych dla spółdzielni socjalnych.

Czytaj więcej

Wyższa kwota pomocy dla cudzoziemca uczącego się języka polskiego

Od 1.10.2018 r. obowiązuje wyższa kwota przysługująca cudzoziemcowi uczącemu się języka polskiego.

Czytaj więcej

Przepisy dotyczące podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych obejmują też rady dzielnic warszawskich

Od 28.9.2018 r. obowiązuje zmiana przepisów regulujących zasady podziału czasu na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych.

Czytaj więcej

Kryteria oceny nauczycieli szkół artystycznych

Od 29.9.2018 r. obowiązują przepisy regulujące m.in. szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych.

Czytaj więcej

Obszary poszkodowane w wyniku suszy w 2018 r.

Od 3.10.2018 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie obszarów uznawanych za proekologiczne. Zmiana dotyczy obszarów uznawanych za poszkodowane w wyniku tegorocznej suszy.

Czytaj więcej

Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Od 19.9.2018 obowiązują zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10.9.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Czytaj więcej

Ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podatnikach prowadzących podatkową księgę   przychodów i rozchodów

Ograniczenie obowiązków informacyjnych, które spoczywają na podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) w zakresie zawiadamiania o prowadzeniu KPiR i zawieraniu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych