Zwrot wywłaszczonych działek w trybie planowanej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Jakie będą zmiany w przepisach o gospodarce nieruchomościami?

Czytaj więcej

Prezes UODO wyjaśnia, jak przekazywać dane osobowe z Polski do Wielkiej Brytanii na wypadek brexitu

Wobec dużego prawdopodobieństwa wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia regulującej to umowy międzynarodowej, Prezes UODO wyjaśniła 17 stycznia br. podczas briefingu prasowego, jakie będą tego konsekwencje dla polskich administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz radzi, jak się do tego właściwie przygotować.

Czytaj więcej

Dochodzenie roszczeń za szkody spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu przez samoloty

Ile jest czasu na dochodzenie roszczeń z tytułu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przez samoloty ?

Czytaj więcej

Spory wokół lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej – orzecznictwo

Jakich dopełnić procedur, by uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni fotowoltaicznej według najnowszego orzecznictwa (wyrok WSA z 4.12.2018 r., II SA/Ol 653/18)?

Czytaj więcej

Przedłużenie obowiązywania zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie

Do 30.6.2020 r. przedłużono obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Czytaj więcej

Wpłata kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązków przez użytkowników Systemu EMCS PL2

Karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za naruszenie przez podmioty odbierające, będące użytkownikami Systemu EMCS PL2, obowiązku sporządzenia w tym Systemie w wyznaczonym terminie projektu raportu odbioru albo przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru – należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Czytaj więcej

Zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej na kolejny rok

Na kolejny rok, tj. do 31.12.2019 r., zostało zawieszone stosowanie przepisów ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Czytaj więcej

Niedostępność Systemu w podatku akcyzowym i zasady postępowania w takim przypadku

Organem właściwym do potwierdzania niedostępności Systemu został wyznaczony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku akcyzowym określa szczegółowy sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności.

Czytaj więcej

Działalność związana z produkcją i obrotem automatami do gier hazardowych też podlega urzędowemu sprawdzeniu

Od 2.1.2019 r. rozszerzono zakres działalności podlegającej urzędowemu sprawdzeniu o działalność związaną z produkcją i obrotem automatami do gier hazardowych.

Czytaj więcej

Przedłużone terminy na dostosowanie gminnego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wydłużono terminy na dostosowanie się gmin do wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Zmienione terminy odnoszą się do umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych