Zadanie publiczne o charakterze inwestycyjnym realizowane bez procedury konkursowej można dofinansować ze środków publicznych tylko do 80%

Dnia 31.7.2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku której ograniczono do 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, dofinansowanie ze środków publicznych.

Czytaj więcej

Można starać się o przyznanie środków finansowych na realizację nowego programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Na stronie internetowej ministerstwa ds. rodziny i pracy podano informację, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Czytaj więcej

Trwają prace nad zmianami w szkolnictwie zawodowym

Resort oświaty rozpoczął prace nad nowelizacją przepisów oświatowych mającą na celu wprowadzenie zmian w szkolnictwie zawodowym. Jak wskazuje się w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja ma doprowadzić do poprawienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach. Nowe rozwiązania miałyby uwzględniać mechanizmy włączania kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb […]

Czytaj więcej

Uzasadnienie projektu ustawy budżetowej będzie zawierało omówienie scenariusza makroekonomicznego

31 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która dotyczy uwzględnienia scenariusz makroekonomicznego w projekcie ustawy budżetowej

Czytaj więcej

Zmiana w sposobie określania członków komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

19 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe mająca na celu doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Czytaj więcej

Roczny raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem – zmiany we wzorze raportu

31.7.2018 r. wchodzą w życie zmienione wzory raportów o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem.

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych – nowe wzory sprawozdań

Opublikowano zmienione wzory sprawozdania komitetu wyborczego, a także łącznego sprawozdania, który zarejestrował kandydat na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach wyborczych dotyczące niektórych zasad przeprowadzania wyborów

Dnia 20.7.2018 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące Kodeks wyborczy oraz kilka innych ustaw (m.in. o samorządzie gminnym), które dotyczą m.in. zmiany właściwości komisji w związku z głosowaniem przez wyborców niepełnosprawnych, zniesienia obowiązku transmisji z lokalu wyborczego, wyznaczania dni wyborów do jednostek pomocniczych gminy oraz referendum lokalnego itd.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego instytucji prawa zabudowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).Istotą nowelizacji jest wprowadzenie do porządku prawnego nowego ograniczonego prawa rzeczowego – prawa zabudowy.

Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – przesunięcie na 1.12.2018 r.

W dniu 10.5.2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł