Nowe przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa w zakładach pracy

Od 28 listopada 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba równocześnie.

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych.

Czytaj więcej

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na 2021 r.

Opublikowano stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na 2021 r.

Czytaj więcej

Wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania przez żołnierza stosującego przemoc w rodzinie

Dnia 30.11.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w związku z wydaniem nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Dotyczy to czynności prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową.

Czytaj więcej

Wnioski do ZUS do 30 listopada

Przypominamy, żeby złożyć wnioski do ZUS do 30 listopada

Czytaj więcej

Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na 2021 r.

1.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wysokość stawki kogeneracyjnej na 2021 r.

Czytaj więcej

Zmiany w działaniu urzędów celno-skarbowych

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie działania urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych. W wyniku zmian zostanie utworzony Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu oraz nastąpi likwidacja Oddziału Celnego w Stargardzie i II Oddziału Celnego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Zmiana podziału struktury wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmiany przewidują inny niż dotychczas podział struktury wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Czytaj więcej

Aktualizacja „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”

Opublikowano uchwałę Rady Ministrów, w której przyjęto aktualizację „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”. Uchwała obowiązuje od 25.11.2020 r.

Czytaj więcej

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych – nowe rozporządzenie

Dnia 20.2.2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie określające formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, a także tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych