Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Od 31.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Od 26.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór nowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Ma być nowy zawód: trener pracy

Pomoc zindywidualizowana osobom niepełnosprawnym, aby odnalazły swoje miejsca na rynku pracy. Tym zajmą się trenerzy pracy, jeśli ustawa o zatrudnieniu wspomaganym zostanie przyjęta.

Czytaj więcej

Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku

Od 26.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku w: gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, wodach, a także powierzchni ziemi.

Czytaj więcej

Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. obowiązywać będzie zmiana do rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011, która dotyczy m.in. wykazu dokumentów, które będą akceptowane jako dowód wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Zmiany wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich UE, bez konieczności ich implementacji do prawa krajowego.

Czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemca na sezon

Na zatrudnienie obcokrajowca w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie, gastronomii i przy zakwaterowaniu konieczne jest zezwolenie na pracę sezonową. W innych dziedzinach wystarczy oświadczenie.

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Podatnika – projekt ustawy

Powołania funkcji Rzecznika Praw Podatnika ma gwarantować podatnikom ochronę ich praw oraz przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. W projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Ustawa ma wejść w życie z 1.1.2020 r.

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Księgowość Kadry Biznes – lipiec 2019

System Informacji Prawnej Legalis Księgowość Kadry Biznes w lipcu 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż 1014 aktów prawnych (w tym: 490 z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) oraz 28 194 orzeczeń (w tym 26 619 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę odautorskich porad (gotowe odpowiedzi na pytania i […]

Czytaj więcej

Projekt nowej ordynacji podatkowej

Projekt rządowy ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy wprowadzenia oraz uporządkowania mechanizmów chroniących pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Nowa ordynacja podatkowa ma od 1.1.2021 r. zastąpić dotychczasową ordynację podatkową.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Do 31.12.2019 r. przedłużono zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych