Przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8 dla niektórych podatników

Od 23.3.2019 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8 do 31.10.2019 r. dla podatników objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Nowa wysokość opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny

Od 1.3.2019 r. obowiązują nowe stawki za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

Nowa edycja programu „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”

Ogłoszono nabór do edycji 2019 programu „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”, którego celem jest zwiększenie dostępności takich usług.

Czytaj więcej

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – planowany instrument potwierdzania stawek VAT

Wiele wskazuje na to, że w obszarze ustalania prawidłowej stawki VAT czekają nas fundamentalne, nieporównywalne w skali ostatnich lat, zmiany. W projektowanych zmianach dotyczących ustawy VAT nie ograniczono się bowiem do selektywnych przesunięć wybranych towarów i usług na planie stawek VAT, a jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – dokumentu […]

Czytaj więcej

Poczta Polska jako administrator musi zapewniać skuteczną ochronę danych osobowych

W ocenie Prezesa Urzędu Danych Osobowych, dr Edyty Bielak-Jomaa, procedura Poczty Polskiej S.A. realizowania wpłat na rachunek bankowy przez tzw. zlecenie ustne wymaga ponownego zbadania, czy jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Dlatego skierowała do Poczty Polskiej wystąpienie, w którym zwraca uwagę na zagrożenia, które wynikają z przyjętego rozwiązania i wzywa Spółkę do […]

Czytaj więcej

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – nowe świadczenie i zmiany w przepisach związanych z przyznawaniem innych świadczeń

Od 1.3.2019 r. obowiązuje ustawa umożliwiająca uzyskanie uzupełniające świadczenie uzupełniające zwane potocznie mama 4+. Ustawą zmieniono też przepisy m.in. związane z przyznawaniem innych świadczeń.

Czytaj więcej

Przeznaczenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 14.3.2019 r. obowiązuje zmiana rozszerzająca możliwość wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Czytaj więcej

Rezygnacja z budowy szamba w zamian za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków a zmiana pozwolenia na budowę

Czy inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę obejmujące m.in. budowę zbiornika na nieczystości ciekłe może dokonać ważnego zgłoszenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – w takiej sprawie wypowiedział się NSA w wyroku z 11.12.2018 r. (II OSK 429/18).

Czytaj więcej

Wzór zbiorczego sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Od 19.3.2019 r. obowiązuje wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Czytaj więcej

Ochrona środowiska w miejscach magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów wymaga spełnienia warunków zapewniających ochronę środowiska. Warunki te ocenia się w trybie kontroli wyprzedzającej wydanie lub istotną zmianę decyzji związanej z gospodarką odpadami. Opinia negatywna skutkuje odmową wydania decyzji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych