Magazynowanie i zagospodarowanie odpadów z zatrzymanych pojazdów

18.2.2019 r. upłynął termin uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (dalej WPGO) wskazującej miejsca magazynowania odpadów w zatrzymanych pojazdach, która zobowiązuje starostów do ich utworzenia. Kieruje się tam pojazdy, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie transportu odpadów, na czas ich usunięcia lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów.

Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny po zmianach w KPA

W dniu 21.2.2019 r. przyjęta została przez Sejm ustawa wdrażająca RODO, która m.in. precyzuje na potrzeby ogólnego postępowania administracyjnego obowiązki informacyjne organu prowadzącego postępowanie względem osób, których dane są w tym postępowaniu wykorzystywane.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami w razie wygaśnięcia trwałego zarządu oraz przejęcia nieruchomości

29.3.2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące uprawnień w zakresie gospodarowania nieruchomościami w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu, a także nieodpłatnego przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej.

Czytaj więcej

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali – możliwości zaskarżenia

W jakim terminie, z jakiego powodu i na jakiej podstawie może być zaskarżona uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali?

Czytaj więcej

Wywłaszczenie nieruchomości na inny cel – bieg terminu przedawnienia decyzji

Jaki termin przyjąć za początek terminu przedawnienia dla roszczeń o wypłatę odszkodowań z tytułu przeznaczenia nieruchomości na inny cel niż przewidziany w decyzji wywłaszczeniowej?

Czytaj więcej

Obowiązek pracodawcy zapewnienia „odpowiednich” warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej

Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej określone zostały w przepisach prawa pracy w sposób stosunkowo ogólny, przy czym „nieodpowiednie” warunki przechowywania mogą rodzić odpowiedzialność wykroczeniową pracodawcy (art. 281 pkt 7 KP).

Czytaj więcej

Podział akt osobowych oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1.1.2019 r.

Od 1.1.2019 r. weszła w życie reforma w zakresie tworzenia i przechowywania akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Jednym z najważniejszych jej elementów jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Czytaj więcej

Rozszerzenie grupy podmiotów zaliczanych do kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym

Naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych obejmą swoją właściwością podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład

Czytaj więcej

Dodatkowe dane podlegające wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów będących odpadami

Od 19.4.2019 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące przewozu towarów będących odpadami. W zgłoszeniu przewozu towarów trzeba będzie wskazywać również 6-cyfrowe kody tego typu towarów – zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wykonawczych do ustawy o odpadach.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu stroju rolnego. Ułatwi to obrót ziemią rolną.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych