Ochrona danych osobowych w przepisach o wykonywaniu zawodów prawniczych

Od 4.5.2019 r. obowiązuje nowelizacja polskich przepisów mająca na celu dostosowanie ich do przepisów obowiązującego od roku RODO. Zmiany dotyczą także ustaw regulujących działalność zawodów prawniczych, tj. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, a także biegłych rewidentów oraz prawników zagranicznych działających w Polsce.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach o konsumentach i informacji gospodarczej

Wśród zmian zapewniających stosownie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych znalazły się m.in. kwestie obowiązków informacyjnych w zakresie umów wykonywanych przez mikroprzedsiębiorców oraz przetwarzanie danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie dokumentów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Dnia 31 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja m.in. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany dotyczą formy i wymogów stawianych dokumentom w takim postępowaniu.

Czytaj więcej

Program Kolej Plus skierowany do konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. Program Kolej Plus, został skierowany przez ministra infrastruktury do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Celem projektu jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych.

Czytaj więcej

Do 31 maja informacja o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym ma być w ZUS

Podmiot zatrudniający osoby na świadczeniu przedemerytalnym musi zawiadomić ZUS do 31.5.2019 r. o wysokości ich przychodu z pracy zarobkowej, uzyskanego od 1.3.2018 r. do 28.2.2019 r.

Czytaj więcej

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1.9.2019 r.

Ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, została przyjęta bez poprawek przez Senat i ma zacząć obowiązywać, co do zasady 1.9.2019 r. Zmiany mają na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku dochodowego dla niektórych podatników CIT

Dla podatników CIT, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył się przed 1.7.2019 r., został przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku do 31.10.2019 r.

Czytaj więcej

Pisemne ostrzeżenie z KAS dla przedsiębiorców

Na stronie ministerstwa zamieszczono informacje o Programie Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program stanowi nowe rozwiązania Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) służące ochronie interesów uczciwie działających podmiotów.

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT bonów i voucherów od 1.1.2019 r.

Od początku roku 2019 obowiązują nowe definicje bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania, określające specyficzne zasady powstania obowiązku podatkowego, ustalania miejsca świadczenia.

Czytaj więcej

Pisemne ostrzeżenie z KAS dla przedsiębiorców

Na stronie ministerstwa zamieszczono informacje o Programie Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program stanowi nowe rozwiązania Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) służące ochronie interesów uczciwie działających podmiotów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych