Bank Światowy: lepsze prognozy dla Polski

Jeszcze w czerwcu według przewidywań ekspertów polska gospodarka miała się skurczyć o ponad 4 procent. Teraz szacunki mówią o 3,9% spadku.

Czytaj więcej

Najnowsze stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP – komentarz eksperta

Związek Gmin Wiejskich RP zapowiada wystąpienie do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy ryczałtowej, a w razie potrzeby – również skargę do TK. W swoim wystąpieniu samorządowcy domagają się m.in. wprowadzenia rekompensaty ubytku w dochodach JST.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

Sejm przesłał do Senatu uchwaloną ustawę o doręczeniach elektronicznych. Ustawa dokonuje nowelizacji szeregu ustaw, w tym także KPA.

Czytaj więcej

Różnicowanie płac ze względu na płeć pracowników ma być mobbingiem

Rozszerzenie definicji mobbingu uprawni pracownice, które są niżej wynagradzane tylko z tego powodu, że są kobietami, do żądania rekompensaty finansowej od pracodawcy.

Czytaj więcej

Zostało jeszcze kilka dni na złożenie sprawozdania do PFRON

Epidemia COVID-19 spowodowała w tym roku wydłużenie terminu na złożenie przez beneficjentów sprawozdania do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Niedopełnienie formalności spowoduje wstrzymanie wypłaty wsparcia przez Fundusz.

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2021 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Europejski Inspektor Ochrony Danych wypowiedział się w kwestii biometrii

Wojciech Wiewiórowski pełniący funkcję Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) zabrał głos w trakcie dorocznego Kongresu Instytutu Biometrii. W trakcie swojego wystąpienia poruszył kwestie dotyczące zwiększenia ilości danych biometrycznych podlegających przetwarzaniu. Podkreślił również istotność budowania zaufania w celu zwiększenia komfortu społeczeństwa związanego z takim przetwarzaniem.

Czytaj więcej

Bilans Ministerstwa Rozwoju: tarcza antykryzysowa, Mały ZUS Plus, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy

Tarcza antykryzysowa, Polityka Nowej Szansy, bon turystyczny, tarcza turystyczna, pakiet mieszkaniowy, nowelizacja Prawa budowlanego, w tym cyfryzacja procesu budowlanego, czy Mały ZUS Plus – to niektóre ustawy przeprowadzone w tej kadencji przez Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj więcej

Pozwolenie na wznowienie robót jest ważne dłużej niż przez trzy lata

Decyzji o wznowieniu robót budowlanych nie można utożsamiać z decyzją o pozwoleniu na budowę i przez analogię stwierdzić wygaśnięcia tej decyzji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 555/20).

Czytaj więcej

MF: Prezydent RP podpisał ustawę dotyczącą przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dnia 8.10.2020 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, której celem jest – jak informuje Ministerstwo Finansów – ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych