Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2019 r.

Resort edukacji pracuje obecnie nad projektem rozporządzenia mającego na celu zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 5% w stosunku do 2018 r. To drugi rok z rzędu, kiedy zwiększane są nauczycielskie wynagrodzenia – łącznie ich wzrost w ciągu trzech lat ma wynieść 15,8%.

Czytaj więcej

Podział części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2019 r.

1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. W stosunku do zeszłorocznych rozwiązań przewiduje ono kilka nowych rozwiązań.

Czytaj więcej

Zmiany w rachunkowości budżetowej

30 grudnia 2018 r. doszło do zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Zmiany dotyczą przede wszystkim państwowych jednostek budżetowych obsługujących organ będący dysponentem części budżetowej.

Czytaj więcej

Zeznania podatkowe na nowych zasadach

Od tego roku zaczną obowiązywać nowe zasady składania zeznań rocznych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Organy podatkowe będą udostępniały na portalu podatkowym gotowe zeznania podatkowe w terminie do 15 lutego 2019 r.

Czytaj więcej

Jak stosować RODO w zakresie zamówień publicznych – projekt ustawy wdrażającej RODO

W toku prac parlamentarnych jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk sejmowy 3050). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich […]

Czytaj więcej

Przejście z papierowej na elektroniczną formę dokumentacji pracowniczej w 3 krokach

Wybór od 1.1.2019 r. e-dokumentacji pociąga za sobą czynności techniczne i formalne. Mają one zapewnić zgodność cyfrowych dokumentów z ich papierowymi oryginałami, a także bezpieczeństwo ich przechowywania.

Czytaj więcej

Kto ma obowiązek wpisać się do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Do 31.12.2018 r. muszą znaleźć się w rejestrze przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy. Nie dotyczy to pracodawców i obsługujących ich biur rachunkowych.

Czytaj więcej

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wpłynął do Sejmu

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy gospodarce nieruchomościami. Jakie są przewidziane kolejne zmiany tej ustawy – poniżej.

Czytaj więcej

Wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej

1.1.2019 r. wchodzi w życie wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej.

Czytaj więcej

Wzory formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu według przepisów o odpadach za 2018 r.

28.12.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory sprawozdań dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych